Aktualności

17 kw. 2017

Etap miejski XIV edycji konkursu „Ja i Przyroda” w Poznaniu

Etap miejski XIV edycji konkursu Ja i Przyroda w Poznaniu 2017 2Dnia 7 kwietnia br. odbył się miejski, poznański etap XIV edycji konkursu „Ja i Przyroda”. Wzięło w nim udział 15 uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu Poznania, reprezentujących poszczególne dzielnice miasta.W tegorocznym etapie miejskim rywalizowały między sobą drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 38 (reprezentacja dzielnicy Stare Miasto), Szkoły Podstawowej Nr 46 (reprezentacja dzielnicy Nowe Miasto), Szkoły Podstawowej Nr 1 (reprezentacja dzielnicy Jeżyce), Szkoły Podstawowej Nr 5 (reprezentacja dzielnicy Wilda) oraz Szkoły Podstawowej nr 7 (reprezentacja dzielnicy Grunwald). Konkurs składał się z dwóch części: część pierwsza – test pisany indywidualnie przez każdego ucznia i dotyczący ogólnej wiedzy przyrodniczej oraz znajomości parków krajobrazowych Wielkopolski, część druga – rozpoznawanie chronionych gatunków roślin i zwierząt, herbów oraz charakterystycznych obiektów znajdujących się w parkach krajobrazowych Wielkopolski – praca grupowa.

Zwycięzcami etapu miejskiego zostali:

  • I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 46
  • II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1
  • III miejsce – drużyna ze  Szkoły Podstawowej Nr 38

Zwycięska drużyna reprezentować będzie Poznań w finale wojewódzkim, który odbędzie się 25 kwietnia br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (Sierakowski Park Krajobrazowy). Wszyscy uczestnicy etapu miejskiego wezmą udział w pięciodniowych warsztatach przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, a ponadto otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Eliza Mikołajewska-Maruszyńska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast