Aktualności

23 maj 2018

Konferencja „Terra Pisdrensis – dawniej i dziś”

19 maja br. w restauracji Pavilon w Pyzdrach odbyła się VII konferencja „Terra Pisdrensis – dawniej i dziś”, tym razem poświęcona tematowi „Krajobraz chroniony – regulacje i realia”. Patronat honorowy sprawował burmistrz Pyzdr: mgr Przemysław Dębski, natomiast przewodniczącą rady naukowej konferencji była dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. nadzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Organizatorami konferencji byli: mgr inż. arch. Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk ze Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Poznaniu, mgr inż. Waldemar Sztukiewicz ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Poznaniu, dr Agnieszka Kaźmierska z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz mgr Michał Czerniak z Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej.

Prelegenci poruszali mi.in.: tematy związane z walorami krajobrazowymi Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, obszarami chronionymi na terenie gminy, historią dawnego zamku królewskiego i rynku w Pyzdrach, a także dawny Powiat Pyzdrski
w archiwaliach. Po zakończeniu części referatowej odbyła się wycieczka po wybranych miejscach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy zwiedzili dom podcieniowy na rynku w Pyzdrach,  podziwiali krajobraz na punkcie widokowym w Pietrzykowie oraz poznali pałac w Ciążeniu i otaczający go park.

Agnieszka Kaźmierska

Powiększenie
Kontrast