Aktualności

30 lis 2018

Lednicki Rajd Rowerowy na Święto Drzewa

W dniu 13 października br. na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego odbył się edukacyjny rajd rowerowy zorganizowany z okazji Święta Drzewa. Tematem przewodnim wyprawy było rozpoznawanie i charakterystyka lokalnych (rodzimych oraz obcych)  gatunków drzew i krzewów. Dogodna pora roku jaką jest jesień sprawiła, że oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej prezentacji w terenie, pojawiła się sposobność zaangażowania zmysłu smaku tj. degustacji dzikich owoców kilku gatunków drzew i krzewów, w tym tak ciekawych jak owoce kolcowoju Lycium barbareum (popularnych ostatnio jako jagody goji). Skosztować można było również owoców  pigwy Cydonia oblonga, głogu Crataegus monogyna, tarniny Prunus spinosa , dzikiej róży Rosa canina, jarzębiny Sorbus aucuparia, czy wyjątkowo aromatycznych owoców jabłoni niskiej Malus pumila (dzikiej przodkini odmian uprawnych). Nic jednak „nie przebiło” smaku dojrzałych owoców przydrożnych jabłoni rosnących koło Skrzetuszewa, dlatego poświęcony im przystanek okazał się wyjątkowo długi co pozwoliło to na poruszenie kwestii starych (tradycyjnych) odmian sadowniczych. Równie długi okazał się przystanek w lesie koło Imiołek, a to za sprawą znalezienia tam kilkunastu owocników borowika szlachetnego Boletus edulis, tak więc tematyka dendrologiczna poszerzona została o pojęcie mikoryzy. Oprócz analizy poszczególnych gatunków  zwrócono uwagę na istotne, wielofunkcyjne znaczenie całych zgrupowań drzew i zarośli tworzących tzw. zadrzewienia śródpolne.

Pogoda tego dnia okazała się wyjątkowo sprzyjająca, dzięki czemu  można było w pełni skorzystać z jeszcze jednego waloru estetycznego lokalnej dendroflory jakim jesienny koloryt przebarwiających się liści.

                Trasa rajdu o długości blisko 15 km wiodła z Lednogóry przez Rybitwy, Skrzetuszewo, Imiołki, Głębokie – z powrotem do szkoły w Lednogórze, jako że uczestnikami rajdu byli uczniowie i nauczyciele miejscowej Szkoły Podstawowej im Mieszka I, obecni byli także rodzice – w sumie 18 osób. Na mecie, po podsumowaniu zdobytej wiedzy wszyscy otrzymali upominki w formie gadżetów i publikacji wydawanych przez ZPKWW.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspaniałe spotkanie, szczególna zaś dziękujemy obecnej na wyprawie pani dyrektor szkoły Joannie Filipiak która współorganizowała wydarzenie.

 

Artur Golis

 

 

Powiększenie
Kontrast