Aktualności

30 maj 2018

Prelekcja w Murowanej Goślinie

Przy okazji tegorocznej edycji Dnia Ziemi 26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (rejon Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka) przeprowadzono prelekcję przyrodniczą poświęconą terenom podmokłym. Przedstawiono przykłady ekosystemów mokradłowych, ich znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności oraz zagrożenia. W spotkaniu uczestniczyło około 57 uczniów z czterech klas szóstych. Po prelekcji uczniowie udali się na teren PKPZ celem pozbierania śmieci wzdłuż dróg leśnych Leśnictwa Potasze Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie. Wyjście dało sposobność do praktycznego zaprezentowania niektórych terenów mokradłowych takich jak podmokły ols i ekosystem jeziora Bolechowskiego.

Artur Golis

Powiększenie
Kontrast