Aktualności

30 lis 2018

Rajd w ramach Dnia Krajobrazu

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu w dniu 20 października 2018r. na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono rajd terenowy z uczniami sp. w Dębnicy. Trasa prowadziła ze Sławna przez Zakrzewo do Myszek (około 7km).

Tematyka zajęć obejmowała:

  1. Podział krajobrazów – miedzy innymi: otwarty i leśny, kulturowy i naturalny, miejski i wiejski/rolniczy, jezierny, łąkowy, terenów podmokłych itp.
  2. Elementy strukturalne krajobrazu: tło krajobrazowe, płaty i węzły krajobrazowe, wyspy krajobrazowe, mozaika, struktura pozioma i pionowa zbiorowisk leśnych, strefy przejścia – ekotony i ekokliny itp.
  3. Twory przyrody ożywionej i nieożywionej jako elementy krajobrazu oraz ich funkcje.
  4. Funkcjonowanie krajobrazu – korytarze ekologiczne i stepping Stones oraz bariery migracyjne.
  5. Świadczenia (usługi) ekosystemowe/krajobrazowe.
  6. Zagrożenia i procesy degradacyjne – upraszczanie, fragmentacja.

 

W spotkaniu wzięło udział 10 uczestników. Opiekunem uczniów i współorganizatorem rajdu była Pani Beata Trocha ze szkoły podstawowej w Dębnicy której bardzo serdecznie dziękujemy z współpracę. Dzieciom dziękujemy z zainteresowanie i aktywność.

 

Artur Golis

Fotografie: Beata Trocha

Powiększenie
Kontrast