Aktualności

16 lis 2018

Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie

Dnia 15 listopada br. została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 10 766 817.30 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie Edukacja Ekologiczna, wynosi 7 437 933.50 zł. Pozostałe środki pokryje Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja położonego na obszarze Sierakowskiego Parku Krajobrazowego OEP w Chalinie z przeznaczeniem na realizację działalności edukacyjnej z zakresu ekologii, ochrony przyrody, racjonalnego użytkowania środowiska oraz ochrony krajobrazu, siedlisk i bioróżnorodności parków krajobrazowych. Ośrodek ma zapewnić wszechstronny dostęp do kompleksowej, zintegrowanej edukacji ekologicznej, obejmującej wszystkie aspekty przyrody nieożywionej i ożywionej, rozwoju zrównoważonego, planowania przestrzennego oraz tematyki astronomii i astrofizyki. Celem prowadzonej edukacji w Ośrodku będzie podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa województwa, przejawiającej się w postaci proekologicznych aktywności i reakcji we wszystkich dyscyplinach życia, a także wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska i zapewnienie odbiorcom zdobywania interdyscyplinarnej, specjalistycznej wiedzy.

W ramach przedsięwzięcia powstaną nowe obiekty edukacyjne. Największym z nich będzie nowy budynek edukacyjny o pow. zabudowy do 1000 m2, w którym znajdować będzie się planetarium; sala warsztatowo-edukacyjna z zapleczem o funkcjach sali audio-wizualnej i pracowni do prowadzenia zajęć praktyczno-technicznych; sala prezentacyjno-edukacyjna z wyposażeniem; 6 tematycznych Pokoi Edukacyjnych oraz 2 pokoje ekspozycyjno-edukacyjne. Na terenie ośrodka ponadto powstanie staw z obserwatorium podwodnym i częścią dydaktyczną oraz ścieżka spacerowo-widokowa łącząca całość narracji edukacyjnej, gdzie znajdować się będą punkty dydaktyczne przedstawiające różną tematykę i zagadnienie, np.: ekosystem lasu z ekotonem; życie gadów, forma terenowa z punktem obserwacyjnym stylizowana na naturalną piaszczystą wydmę oraz ogród ziołowy i ogród zmysłów (sensoryczny). Realizacja całego przedsięwzięcia zakończy się w 2020 roku.

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Janusz Łakomiec

Powiększenie
Kontrast