Aktualności

3 lip 2020

Żaby zielone w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego – część I

Czy wiecie, że żaby zielone należą do najpospolitszych płazów żyjących w Europie? Ze względu na swój nietypowy sposób rozrodu – hybrydogenezę, stanowią jedną z najciekawszych grup w świecie zwierząt. Zaliczamy do nich:

🐸 żabę jeziorkową, preferującą niewielkie zbiorniki wodne, np. śródpolne oczka wodne,

🐸 żabę śmieszkę, żyjącą głównie w dużych zbiornikach i rzekach,

🐸 oraz ich naturalnego mieszańca, żabę wodną.

Populacje żab zielonych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w latach 70 i 80 ubiegłego wieku badał profesor Leszek Berger. Dominowały w tym czasie żaby jeziorkowe i wodne, natomiast żaba śmieszka stanowiła niezwykłą rzadkość. Ponowną analizą składu gatunkowego żab zielonych żyjących w Parku, zajmują się aktualnie Krzysztof Kolenda z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Mikołaj Kaczmarski z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas badań, którymi objęto stanowiska profesora Bergera, naukowcy sprawdzają jakie zmiany zaszły na przestrzeni 50 lat. Prace badawcze są częścią grantu Preludium finansowanego z Narodowego Centrum Nauki.

 

Powiększenie
Kontrast