Aktualności

8 lip 2020

Żaby zielone w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego – część II

Źródło: Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (3). Fot. Z. Pniewski

8 lipca przypada rocznica śmierci profesora Leszka Bergera (1925-2012), światowej sławy herpetologa, który zasłynął z odkrycia zjawiska hybrydogenezy u żab zielonych. Krzyżując ze sobą poszczególne żaby zielone, profesor Berger odkrył, że najpospolitsza żaba Europy – żaba wodna, nie jest gatunkiem tylko mieszańcem żaby jeziorkowej i żaby śmieszki. Najczęściej występuje w towarzystwie jednego z gatunków rodzicielskich i odtwarza się na drodze krzyżówek wstecznych. O szczegółach tej niezwykłej formy rozrodu można dowiedzieć się więcej pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Hybrydogeneza_%C5%BCab_zielonych

Obszerną biografię Profesora oraz opis problemów, jakie napotkał w czasie próby udowodnienia swoich odkryć, zawarł w swym artykule jego współpracownik – doktor Mariusz Rybacki.

Fot. Z. Pniewski

Powiększenie
Kontrast