Aktualności

31 paź 2017

Zadrzewienia na obszarach wiejskich – konferencja

16 października br. w sali im. prof. Z. Czubińskiego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności i klimatu – rola, znaczenie, nowe kierunki oraz inspirujące praktyki działań w aspekcie zmian klimatu”.

Spotkanie miało na celu pokazanie roli zadrzewień w podnoszeniu bioróżnorodności i łagodzeniu zmian klimatu oraz angażowaniu społeczności poprzez działania lokalne. Poszczególne wystąpienia dotyczyły m.in. zasad pielęgnacji zadrzewień, małej retencji i ochrony bioróżnorodności – jako przykładów dobrych, lokalnych praktyk służących zwalczaniu skutków zmian klimatu. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się co można zrobić dla poprawy bioróżnorodności w gospodarstwach rolnych, prześledzić zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew oraz uzyskać informacje na temat dostępności środków na działania służące poprawie bioróżnorodności w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pracownicy Zespołu parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w ramach swoich prelekcji przedstawili rolę zadrzewień w krajobrazie rolniczym, kształtowanie zieleni uwzględniające wymogi przestrzenne oraz zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich a także walory przyrodnicze i krajobrazowe Rogalińskiego Parku Krajobrazowego w kontekście istniejącej na jego terenie sieci zadrzewień śródpolnych.

Konferencja zorganizowana była przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego jako działanie w ramach prowadzonego przez Fundację projektu: „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”

Więcej informacji na temat „Zielonej Akcji”

Kornelia Knioła

Artur Golis

Powiększenie
Kontrast