Aktualności

19 sie 2020

Zapraszamy do dialogu technicznego!

Zapraszamy wszystkich spełniających wymagania formalne dialogu technicznego do wspólnego wypracowania formy naszych przyszłych wydawnictw turystyczno-edukacyjnych! 

Założeniem jest wspólna wymiana pomysłów na innowacyjną i przystępną formę przekazu treści edukacyjnych i turystycznych, aby wydawnictwa, które planujemy stworzyć były ciekawe i odpowiadały oczekiwaniom ich przyszłych użytkowników – turystów, mieszkańców lokalnych społeczności wokół parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. 

W planach mamy stworzenie 14 wydawnictw o każdym parku krajobrazowym i jednego wydawnictwa zbiorczego.  

Zgłoszenia do dialogu technicznego można przesyłać do 28 sierpnia 2020 r., wymagania formalne opisane są w ogłoszeniu, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej ZPKWW.  Dialog będzie trwał do 15 września 2020 r. 

Zapraszamy!

Powiększenie
Kontrast