Aktualności

23 lis 2018

Zwalczanie rdestowca ostrokończystego w Lednickim Parku Krajobrazowym

W dniu 15 listopada na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Waliszewo przeprowadzono akcję wykaszania pędów Rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica. Jest to silnie ekspansywny gatunek okazałej byliny o dużym potencjale inwazyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. (DU. 2011210poz. 1260) Rdestowic ostrokończysty znajduje się na liście roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrażać gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Na terenie LPK jest to jak do dotąd jedyne stwierdzone stanowisko taksonu, dość silnie zwiększające swoją powierzchnię, obecnie wynoszącą około 200m2. Istnieje ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się rdestowca wzdłuż linii brzegowej Lednicy, stąd decyzja o rozpoczęciu zwalczania. Wykonany zabieg miał charakter przygotowawczy. Chodziło usunięcie tegorocznych zamierających pędów oraz obficie nagromadzonej nekromasy z lat poprzednich. Oczyszczenie terenu pozwoli na rozpoczęcie w kolejnym sezonie wegetacyjnym regularnego, wielokrotnego wykaszania odrostów. Zabieg wykonywane będzie ręcznie, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo jeziora nie planuje się zwalczania chemicznego.

W Polsce w stanie dzikim najczęściej występują 3 gatunki rdestowców: wyżej opisany – ostrokończysty (zwany też japońskim), rdestowqiec sachaliński (R. sachalinensis) oraz ich mieszaniec – rdestowiec czeski (R. x bohemia). Cechą charakterystyczną rdestowca ostrokończystego jes ścieta nasada blaszki liściowej (patrz fotografie).

Artur Golis

Michał Białek

Powiększenie
Kontrast