W 2014 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego uzyskał tytuł laureata konkursu Panteon Polskiej Ekologii w kategorii „jednostka wspomagająca”. Potwierdzeniem otrzymania tytułu jest statuetka, którą odebrał Janusz Łakomiec, Dyrektor Zespołu Parków w dniu 15 października 2014 roku w trakcie uroczystości odbywającej się w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu. Uzyskane wyróżnienie uprawnia Zespół Parków do posługiwania się logo „Panteon Polskiej Ekologii”.
Panteon Polskiej Ekologii jest prestiżową nagrodą ekologiczną dla firm, projektów lub osób, które działają na rzecz środowiska. Pierwsza edycja konkursu została zorganizowana w 1999 roku. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, a także jednostek samorządowych, których działalność proekologiczna (zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak i edukacyjnym) przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego w poszczególnych regionach. Nominowani i laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Programową Konkursu, a później zatwierdzeni przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą specjaliści związani z ochroną środowiska.