W dniu 25 czerwca 2013 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego otrzymał nagrodę w kategorii „Promotor Ekologii” w XIV edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Ideą konkursu jest promowanie postaw proekologicznych oraz popularyzacja inwestycji działań na rzecz ochrony środowiska. W konkursie oceniano nie tylko innowacyjność projektów dotyczących rozwiązań technicznych w dziedzinie ochrony środowiska, ale także przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Wyróżnienie upoważnia Zespół Parków do korzystania ze znaku „Przyjaźni Środowisku”. Organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych „Stowarzyszenie Europa Nasz Dom”.