Questy to nowoczesna forma turystycznych gier terenowych do indywidualnego wykorzystania, w dowolnie wybranym czasie, niezależnie od pory roku i dnia tygodnia. Zabawa polega na tym, aby korzystając z rymowanych wskazówek zawartych w specjalnej karcie questu przemieszczać się po danej miejscowości, wpisując na karcie odpowiedzi na zagadki. Litery z haseł cząstkowych utworzą rozwiązanie – hasło główne, a wskazówki doprowadzą uczestników do „skarbu”-pieczęci, którą należy odcisnąć na karcie, a następnie pozostawić dla kolejnych uczestników zabawy.

Uczestnicy zabawy mogą zdobyć Odznakę Krajoznawczą PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka Odkrywców Tajemnic” (regulamin odznaki).

Questy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego powstają przy współpracy Pracowni Krajoznawczej WBPiCAK w Poznaniu.

Na stronie prezentujemy questy przygotowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (oznaczone symbolem ZPKWW) oraz questy przygotowane przez innych autorów, funkcjonujące na terenie parków krajobrazowych.

Więcej questów znaleźć można na stronach: